|
|
Lån  


 

Opmagasinering

Det kan nogle gange være nødvendigt at have sit indbo opmagasineret. Man man derfor finde en lagerhotel til sine ting.

Ofte opdeler opmagasineringsfirmaerne deres lagerfaciliteter i flere afsnit. Dels et lukket lagerområde, hvortil kunderne ikke har adgang, dels et åbent afsnit, der er inddelt i et antal mindre lagerrum af varierende størrelse med individuelle låse og nøgler. Det er her, de enkelte kunder har uindskrænket adgang.

Ved opmagasinering skal du være opmærksom på et par ting.

1) Du skal også sikre dig at inboet er forsikrede mod evt. skader og tyveri. Du skal huske at give besked til sit eget forsikringsselskab om opmagasineringen.

Som udgangspunkt dækker din egen indboforsikring brand og tyveri i forbindelse med indbrud. Din indboforsikring dækker derimod ikke det, der i forsikringskredse kaldes "simpelt tyveri". Lige præcis i forbindelse med opmagasinering er det vigtigt, at du undersøger dette punkt nærmere hos dit eget forsikringsselskab. Mange forsikringsselskaber kategoriserer nemlig tyveri fra opmagasineringspladser som simpelt tyveri, også selvom du har din egen lås på lagerrummet, og det kan konstateres, at låsen er brudt op.

2) Det er ikke alle ting som kan erstates, så derfor skal du sikre at lokalerne hvor indboet er opbevaet er godt indrettet. For at indboet ikke skal tage skade, skal det opbevares i opvarmede og tørre lokaler.

3) Det er vigtigt at have styr på de opmagasinerede ting. Derfor skal kasserne registreres nøje af firmaet, der opmagasinerer tingene, og med numre på kasserne er det nemmere at finde indboet igen. Sørg for at få en kopi af listen med alle de registrerede genstande. Det gør det nemmere at få erstatning, hvis der skulle ske noget med bohavet under opmagasineringen.

4) Sørg for at have en skriftlig aftale med opmagasineringsfirmaet, hvoraf alle omkostninger fremgår, så du undgår, der kommer ekstra omkostninger på.

5) Brug flyttekasser af høj kvalitet. De kan stables, så du bedre kan udnytte højden på det rum du får tildelt.

6) Fyld flyttekasserne godt op. Halvfyldte kasser er sværere at stable og holder derfor ikke nær så godt til tryk oppefra.

7) Læg dækplast både på gulvet og over dine ejendele i dit lagerrum for at beskytte alt optimalt.

8) Lav en inventarliste over dine opbevarede ejendele, og mærk flyttekasserne omhyggeligt. Opbevar listen, så du let kan finde den. Så er det mere overkommeligt at finde det, du leder efter, hvis du skal hente noget i dit rum.

9) Brug arkivkasser til opbevaring af vigtige dokumenter og papirer, så de er nemme at lokalisere.

10) Beskyt skrøbelige genstande med bobleplast, bølgepap eller silkepapir.

11) Afrim og rengør køleskab og fryser inden opbevaring, og husk at lade døren stå på klem.

12) Brug flyttetæpper eller bobleplast til at beskytte fjernsyn, computer, stereoanlæg m.m.
Information på sider:

Flyttefirma - Du er her: Flyttefirma - Flyttefirma -