|
|
Lån  


 
Anmeld flytning til folkeregistret
Du har pligt til at melde din nye adresse til folkeregisteret i den kommune, du flytter til -eller inden for. Anmeldelsen skal ske senest 5 dage efter du er flyttet. Hvis du glemmer det, kan du blive pålagt at betale en bøde.

Anmeld flytning til Post Danmark

Du kan anmelde din flytning ved at bestille eller hente en flyttemappe hos Post Danmark eller hos pengeinstitutterne. Du kan også anmelde din flytning online. Når du har meldt flytning til Post Danmark, bliver din post automatisk eftersendt i seks måneder.

Flytning til udlandet

Hvis du opholder dig seks måneder eller derunder i udlandet, kan du bede folkeregisteret om fortsat at være registreret med bopæl i Danmark. Det kræver dog normalt, at du har fuld rådighed over din danske bolig i hele perioden. Det har du ikke, hvis boligen fx er fremlejet, lånt eller lejet ud.

Hvis du på grund af arbejde opholder dig mere end seks måneder i udlandet, men tilbringer hovedparten af weekender, fridage og ferier på din bopæl i Danmark, har du også ret til at forblive registeret her i landet. Samme regel gælder for din ægtefælle/samlever og børn, hvis de er fulgt med til udlandet.

Social sikring

Hvis er flyttet til udlandet for at arbejde og ikke længere har adresse i Danmark, er du heller ikke tilknyttet Folkeregisteret. Dermed ophører din sociale sikring i Danmark, og dit gule sygesikringskort er ugyldigt . Derfor er det vigtigt for dig at vide, hvordan du er stillet med hensyn til social sikring, ellers kan det blive meget dyrt for dig. Nogle lande har et skattefinansieret system som det danske, mens andre landes sociale sikring bygger på et forsikringsprincip, som man selv skal købe sig til.

Hvad er Flyttefirma.dk?
Flyttefirma.dk er side om flytning. Siden er under stadig udbygning, og vil konstant få tilført mere materiale.

Hvis du har noget materiale, som du mener passer til denne side, så send en mail til Flyttefirma.dk.

Information på sider:

Gode rd om pakning - Tilbud fra flyttefirma - Hvad skal du bruge - Opmagasinering - Huskeliste ved flytning - Forberedelser nr du skal flytte - Klagemuligheder nr du bruger flyttefirma - Flytning til udlandet - Forsikring ved flytning - Gode rd om flytning - Flyttefirma - Hvilke muligheder har du til at flytte dine ting - Du er her: Flyttefirma - Flyttefirma -