|
|
Lån  


 
Forsikring ved flytning
Flyttefirmaets forsikring skal dække eventuelle skader, som flyttemændene forvolder under flytningen.

Indbo, som du selv pakker ned, er ikke dækket af flyttefirmaets forsikring, men af din egen indboforsikring. Det er også ens egen forsikring, der skal dække ved hændelige begivenheder som fx brand og tyveri. Flytter du selv, skal du tegne en speciel transportforsikring, for at skader opstået under flytningen bliver dækket.

Du skal altså huske at meddele det til dit forsikringsselskab. De fleste forsikringsselskaber har en flytteklausul, hvoraf det fremgår, at du vil være forsikret i en vis periode, typisk 30 dage. Dækningen gælder på begge adresser, så du kan nå at få flyttet alle dine ejendele. Forsikringsmæssigt er du altså ikke forpligtet til at flytte alting på selve flyttedagen.

Sker der skader på dit indbo undervejs, og dækker forsikringen dem, er det vigtigt, at du kan dokumentere, hvad der er sket og hvordan, f.eks. med et fotografi. Har du vidner til det indtrufne, er det også en god id at sikre sig deres navn, adresse og telefonnummer.

Du skal skriftligt gøre flyttefirmaet opmærksom på særligt kostbart indbo, og det kan være klogt at tegne en speciel risikoforsikring ved flytning af kostbart indbo.

De fleste flyttefirmaer har en max. grænse for, hvad de erstatter. Vær opmærksom på det

Kategorier på sider:

Gode rd om flytning Huskeliste ved flytning Flytning til udlandet Flyttefirma Forberedelser nr du skal flytte Tilbud fra flyttefirma Klagemuligheder nr du bruger flyttefirma Gode rd om pakning Flytning Hvilke muligheder har du til at flytte dine ting Hvad skal du bruge Opmagasinering Forsikring ved flytning


 Du er her: Flyttefirma - Netannoncer Flyttefirma -